معرفی رشته های دکتری تخصصی(PHD)

دکتری تخصصی (Ph.D) علوم تشریح

دکتری علوم تشریح (آناتومی)   Ph.D in Anatomy

معرفی رشته
رشته علوم تشريحي يکي از مهمترين رشته هاي علوم پايه پزشکي است که به مطالعه وتحقيق در ساختمان بدن انسان در سه زير مجموعه به شرح ذيل مي پردازد:
کالبدشناسي (Macroscopic Anatomy/Gross Anatomy )
بافت شناسي (Microscopic Anatomy/Histology )
جنين شناسي (Developmental Anatomy/Embryology )
رشته کالبد شناسي يکي از قديمي ترين رشته هاي علوم پايه پزشکي است که در آن مطالعه ساختار بدن انسان صورت مي گيرد و تشريح جسد به عنوان بخش مهمي از آموزش پزشکي مطرح مي باشد.با پيدايش وبکارگيري ابزارهايي نظير ميکروسکوپ نوري وبدنبال آن ميکروسکوپ الکتروني و تکنيک هاي پيشرفته اي نظير هيستوشيمي  ، سيتوشيمي  ، اتوراديوگرافي  ، کشت سلولي و مهندسی بافت امکان مطالعه ساختار وفراساختار فراهم گرديده و دامنه علم تشريح به بافت شناسي  و زيست شناسي سلولي وملكولي گسترش يافته است. با استفاده از ابزارها و روشهاي مذکور زمينه هاي مطالعه رشد وتکامل در گونه ها فراهم گرديده که سبب گسترش بيشتر اين شاخه علمي به زير شاخهء جنین شناسي  و تشريح مقايسه اي و آناتومي كاربردي و  آناتومي باليني شده است .

رشته علوم تشريحي قديمي ترين شاخه علوم پايه پزشكي است بطوريكه ساير شاخه‌هاي علوم پايه پزشكي از آن به تدريج نشأت گرفته است و در دو ده اخير با ظهور علم آموزش پزشكي اين رشته دچار تحول چشمگيري شده است. بطوريكه ازيك ظرف شاخه كالبد شناسي اين رشته بنابر اصول آموزش پزشكي (Medical Education) از صورت تشريحي محض خارج و بصورت كاربردي و باليني و عملي (Functional) تغيير يافته است و از طرف ديگر دروس بيولوژي سلولي و تكنيك‌هايي از قبيل الكترون ميكروسكوپي، كشت سلولي، مورفومتري و هيستوشيمي به اين علم اضافه شد و پهنه اين علم را گسترش داده است.

هدف و رسالت رشته:
دانشجویان در این رشته با استفاده از ابزارها و روشهاي مذکور به زمينه هاي مطالعه رشد وتکامل در گونه ها می پردازند.
زمینه های فعالیت در بازار کار:
الف) آموزشی:
طراحی و تدوین و اجرای برنامه­ های آموزشی مرتبط برای دانشجویان در دانشگاه­ها در صورتیکه فرد عضو هیئت علمی دانشگاه باشد.
تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی در دبیرستان ها و دانشگاه ها
ب) پژوهشی:
– مشارکت در پروژه­های دانشگاهی، بین دانشگاهی و ملی در صورت نیاز
ج) خدماتی:
–  همکاری در پزشکی قانونی

 

دروس امتحانی و ضرایب آن

تشریح عمومی (کالبد شناسی)       ضریب 5
بافت شناسی                                ضریب 3
جنین شناسی                               ضریب 3
زیست شناسی سلولی مولکولی    ضریب 2
تکنیک های میکروآناتومی                 ضریب 2

 

مدارک تحصیلی مورد پذیرش آزمون دکترای تخصصی رشته علوم تشریح
کارشناسی ارشد علوم تشریح(آناتومی)-جنین شناسی-بافت شناسی- دکترای عمومی پزشکی،دندانپزشکی،دامپزشکی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *