"درسنامه های بانک سوالات آزمون های ارشد با پاسخنامه تشریحی"

این مجموعه شامل 3 بخش می باشد:

بخش اول: آنالیز تمامی سرفصل ها و سوالات آزمون ارشد برای تمام دروس

بخش دوم:  بانک سوالات سال های اخیر آزمون ارشد برای هر رشته 

بخش سوم:  پاسخ های دقیق و کاملا تشریحی و تحلیلی مطابق آخریش ویرایش رفرنس ها