کارنامه رتبه های برتر

در اسلایدرهای زیر چند نمونه از کارنامه پذیرفته شدگان در مقطع ارشد رشته های تصویربرداری پزشکی، فیزیک پزشکی، رادیوبیولوژی و علوم تشریح و همینطور قبولی های آزمون استخدامی رادیولوژی آورده شده است.

رشته تصویربرداری پزشکی

رشته فیزیک پزشکی و رادیوبیولوژی

کارنامه آزمون استخدامی رادیولوژی

توجه داشته باشید که شرایط آزمون از نظر سطح سوالات و ... هر سال متفاوت است، پس سعی کنید از این کارنامه ها صرفا برای آگاهی و اطلاعات در مورد سطح کلی آزمون و دروس استفاده کنید.