مجموعه ویدئوهای آموزشی

یکی از مهم ترین منابع آموزشی که می تواند به افزایش سطح یادگیری شما کمک کند مشاهده فیلم های آموزشی کاربردی در رشته شما می باشد.

مجموعه آموزشی نوین رادیولوژی در راستای رسالت آموزشی خود برای دسترسی راحت تر دانشجویان به منابع آموزشی حرفه ای  فیلم های آموزشی کاربردی که مربوط به رشته های پزشکی هستند را از یوتیوب و سایر منابع آموزشی معتبر در جهان جمع آوری کرده و به همراه زیر نویس فارسی در سایت قرار داده است، در این صفحه شما می توانید فیلم های کاربردی رشته علوم پزشکی را مشاهده کنید و با محیط های کاری این رشته آشنا شوید.

موسسه نوین رادیولوژی با همکاری بهترین اساتید و متخصصین رشته های علوم پزشکی دانشگاه سعی کرده بهترین مطالب آموزشی را برای دانشجویان و علاقمندان فراهم کند.