تقویم زمانبندی آزمون های وزارت بهداشت سال 1401- 1402

آزمون ارشد وزارت بهداشت

 • زمان ثبت نام --------- 4 تا 13 بهمن ماه
 • ثبت نام استعداد درخشان --------- 6 تا 9 اسفند ماه
 • انتشار کارت آزمون --------- 31 اردیبهشت تا 3 خرداد
 • زمان برگزاری آزمون --------- 4 و 5 خرداد ماه
 • اعلام نتایج اولیه --------- بزودی
 • اعلام نتایج نهایی --------- بزودی

آزمون دکتری تخصصی(Ph.D) وزارت بهداشت

 • زمان ثبت نام --------- اسفند ماه
 • انتشار کارت آزمون --------- اواخر مهر ماه
 • زمان برگزاری آزمون --------- 4 آبان ماه
 • اعلام نتایج اولیه --------- بزودی
 • اعلام اسامی دعوت به مصاحبه --------- بزودی
 • اعلام نتایج نهایی --------- بزودی

آزمون استخدامی وزارت بهداشت

 • زمان ثبت نام --------- بزودی
 • انتشار کارت آزمون --------- بزودی
 • زمان برگزاری آزمون --------- بزودی
 • اعلام نتایج و مصاحبه --------- بزودی
 • اعلام نتایج نهایی --------- بزودی

آزمون زبان MHLE

 • آزمون MHLE (دوره 70) --------- 5 مرداد 1402
 • آزمون MHLE (دوره 71) --------- 20 مهر 1402
 • آزمون MHLE (دوره 72) --------- 23 آذر 1402
 • آزمون MHLE (دوره 73) --------- 26 بهمن 1402

توجه:

این بخش بصورت هوشمند و براساس سایت سنجش پزشکی آپدیت میشود. جهت اطمینان بیشتر، وبسایت اصلی سنجش پزشکی به نشانی www.Sanjeshp.ir را نیز بررسی کنید.