دکتر عباس حیــــدری مقدم

دکترای تخصصی(Ph.D) علوم تشریح

5/5

فعالیت‌ها و تجربیات آکادمیک:

دوره های مدرس:

مخاطبین: تمامی دانشجویان علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی و داوطلبان آزمون های ارشد و دکتری تخصصی(Ph.D) وزارت بهداشت

سرفصل های دوره:

 1. آناتومی عمومی
 2. آناتومی سیستم اسکلتی اندام فوقانی
 3. آناتومی شریان، ورید، عصب و عضله اندام فوقانی
 4. آناتومی سیستم اسکلتی اندام تحتانی
 5. آناتومی شریان، ورید، عصب و عضله اندام تحتانی
 6. استخوان شناسی ناحیه تنه و قفسه سینه
 7. دستگاه تنفسی و قفسه سینه
 8. دستگاه قلبی و عروقی
 9. دستگاه گوارش و حفره شکمی
 10. دستگاه ادراری تناسلی و حفره لگن
 11. استخوان شناسی جمجمه
 12. نسج نرم ناحیه سر و گردن 
 13. آناتومی سیستم عصبی