آناتومی 3بعدی آنلاین؛ راهی برای یادگیری بهتر آناتومی بدن انسان!

ویژگی ها:
    • هر دو مدل با جزئیات کامل طبقه بندی و نام گذاری شده است.
    • تمامی اجزاء بدن را میتوان مشاهده و جدا کرد.
    • کامل ترین، علمی ترین و سریع ترین مدل ساخته شده آناتومی.
    • مدل هایی هم برای بدن مرد و هم برای بدن زن

راهنمای استفاده: