درسنامه های جمع بندی نکات و بانک سوالات ارشد Review & Question Bank) RQB)

این مجموعه با هدف جمع بندی و مرور کلیه نکات مهم و کلیدی دروس مختلف، بهمراه بانک سوالات آزمون های ارشد وزارت بهداشت تالیف شده است.

این مجموعه شامل رشته های: تصویربرداری پزشکی، فیزیک پزشکی، علوم تشریح و بزودی رشته رادیوبیولوژی می باشد.

کلیه مباحث بصورت نکات سطر به سطر و بر اساس آخرین ویرایش رفرنس های هر درس طبقه بندی شده است تا بهترین منبع جهت جمع بندی و مرور در کمترین زمان را فراهم آورد.

این مجموعه شامل 4 بخش می باشد:

بخش اول:  نکات جمع بندی و مرور سریع برای تمام دروس

بخش دوم:  آنالیز تمامی سرفصل ها و سوالات آزمون ارشد برای تمام دروس

بخش سوم:  بانک سوالات آزمون های ارشد وزارت بهداشت

بخش چهارم:  پاسخ های دقیق و کاملا تشریحی سوالات کنکور

پیشنهاد ویژه

داوطلبان محترم رشته تصویربرداری پزشکی که تمایل دارند در کنار درسنامه RQB رشته تصویربرداری پزشکی به مجموعه سوالات 10 سال آزمون ارشد فیزیک پزشکی را هم دریافت کنند میتوانند این 2 مجموعه را با تخفیف ویژه 15 درصد دریافت کنند.

با توجه به مشترک بودن بسیاری از مباحث بین این 2 رشته و جلوگیری از تکرار نکات شما بعد از سفارش موارد زیر را دریافت خواهید کرد:

1- درسنامه جامع RQB رشته تصویربرداری پزشکی شامل نکات سطر به سطر دروس بهمراه بانک سوالات 4 سال آزمون ارشد تصویربرداری پزشکی و آنالیز سوالات و پاسخنامه کاملا تشریحی

2- مجموعه سوالات 10 سال کنکور ارشد رشته فیزیک پزشکی بهمراه آنالیز سوالات و پاسخنامه کاملا تشریحی